Plant Biology ELISA Kits

Catalog# Name Product Type Data Sheet Size Price
POTX-096 Potato Virus X ELISA Kit, Quantitative ELISA Kit 1 Kit $500.00
CMV-096 Cucumber Mosaic Virus ELISA Kit, Quantitative ELISA Kit 1 Kit $500.00
POTY-096 Potato Virus Y ELISA Kit, Quantitative ELISA Kit 1 Kit $500.00
TMV-096 Tobacco Mosaic Virus ELISA kit, Quantitative ELISA Kit 1 Kit $545.00
RBCL-096 RuBisCO ELISA Kit, 96 tests, Quantitative ELISA Kit 1 kit $545.00